Zaświadczenie o niekaralności

PUNKT INFORMACYJNY KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO
przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała,

tel: (033) 4990-400,

tel: (033) 4990-508,

fax: (033) 4990-565

 

Godziny przyjęć interesantów:

 

poniedziałek  od godz. od 8:00 do 17:30

wtorek-piątek od godz. od 8:00 do 15:00

poniedziałek –piątek  11:00-11:30   PRZERWA

 

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (zaświadczenie o niekaralności)

Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie, należy posłużyć się formularzem:

https://www.gov.pl/attachment/88468fd6-816b-4a9b-be43-8c61e4d020b9

Druki formularzy dostępne są w biurze podawczym Sądu.

Opłatę w formie zakupu znaku opłaty sądowej można dokonać w samoobsługowym opłatomacie (wyłącznie przy użyciu kart płatniczych), znajdującym się na parterze Sądu.

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą tradycyjną (m. in. druki formularzy do pobrania, wysokość opłat, wykaz punktów informacyjnych KRK) znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zasady-uzyskiwania-informacji-z-krajowego-rejestru-karnego-droga-tradycyjnaZapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym

Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się formularzem:

https://www.gov.pl/attachment/f9d0d8fb-3a6d-45cc-b379-3160a4e87b6e

Druki formularzy dostępne są w biurze podawczym Sądu.

Osoby, które osobiście składają zapytanie o podmiocie zbiorowym muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (może być kserokopia). W podpisie winna figurować osoba, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać upoważnienie sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS.

 

Procedura uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez osobę trzecią.

Złożenia i odbioru „Zapytania” może dokonać inna osoba niż wskazana we wniosku, musi jednak w tym celu posiadać pisemne UPOWAŻNIENIE od osoby wskazanej we wniosku i mieć przy sobie dowód osobisty. W przypadku, kiedy osoba odbierająca nie jest osobą najbliższą np. rodzice, rodzeństwo, małżonek - upoważnienie winno być zaopatrzone w opłatę skarbową w wysokośći 17zł (opłatę skarbową można uiścić w budynku Urzędu Miasta Bielska-Białej, lub dokonać przelewu na konto Urzędu Miasta). W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby upoważniającej oraz sformułowanie opłata za upoważnienie.

 
Pod podanym numerem telefonu można uzyskać podstawowe informacje na temat działalności Rejestru.
Wsparcie klienta Krajowego Rejestru Karnego
tel. 71 748 96 00
e-mail: e-krk@gdansk.sa.gov.pl

 

Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Karnego (e-KRK)


Pytania i odpowiedzi:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/pytania-i-odpowiedzi

Rejestr zmian dla: Zaświadczenie o niekaralności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-10-28
Publikacja w dniu:
2020-10-28
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-05-29
Publikacja w dniu:
2020-05-29
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Maciej Paperz
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-06
Publikacja w dniu:
2020-03-06
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Maciej Paperz
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-05
Publikacja w dniu:
2020-03-05
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-01-24
Publikacja w dniu:
2020-01-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-01-24
Publikacja w dniu:
2020-01-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-01-24
Publikacja w dniu:
2020-01-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-09-30
Publikacja w dniu:
2019-09-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-06-05
Publikacja w dniu:
2019-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-06-05
Publikacja w dniu:
2019-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
2018-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2013-11-22
Publikacja w dniu:
2013-11-22
Opis zmiany:
edycja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-04-22
Publikacja w dniu:
2011-04-22
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych