Wymiana opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Nazwa:

Wymiana opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.2070/009/2017

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

06.11.2017r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

 

Zał. Nr 1 - wykaz opraw oświetleniowych przeznaczonych do wymiany

Zał. Nr 1 - wykaz opraw oświetleniowych przeznaczonych do wymiany

Zał. Nr 2 - formularz oferty cenowej

Zał. Nr 3 - wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Rejestr zmian dla: Wymiana opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej