Wykonanie pieczątek dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na rok 2018

Nazwa:

Wykonanie pieczątek dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na rok 2018

Oznaczenie postępowania:

G.2304/004/2018

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

20 grudnia 2017r. do godz. 10.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

 

 

Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 - Wzór umowy

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert