Wykonanie pieczątek dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na rok 2020

Nazwa:

Wykonanie pieczątek dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na rok 2020

Oznaczenie postępowania:

G.2304/004/2020

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

19 grudnia 2019r. do godz. 11.00 (pok. 411 ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała)

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

 

 

Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 - Wzór umowy

Rozstrzygnięcie postępowania

 wynik postępowania

Rejestr zmian dla: Wykonanie pieczątek dla Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na rok 2020