Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Sobieskiego 5 w Bielsku-Białej

Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Sobieskiego 5 w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.2070/003/2017

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

01.03.2017r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Zał. Nr 1 - formularz oferty

Zał. Nr 2 - oświadczenie

Zał. Nr 3 - umowa

Zał. Nr 4 - rzuty kondygnacji

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Rejestr zmian dla: Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Sobieskiego 5 w Bielsku-Białej