VII Wydział Karny Odwoławczy

Przewodniczący VII Wydziału Karnego Odwoławczego

SSO Dariusz Biały

 

Kierownik sekretariatu Wydziału VII Karnego Odwoławczego

Mirosława Herman

 

Zastępca Kierownika sekretariatu Wydziału VII Karnego Odwoławczego

Agata Stanek

 

tel. 33 4990 324

fax. 33 4990 329

Pok. nr 302
e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl


Do właściwości VII Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej należy rozpoznawanie:

  • apelacji od wyroków i zażaleń na postanowienia sądów rejonowych okręgu bielskiego, w sprawach o przestępstwa i wykroczenia;
  • spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego;
  • skarg na przewlekłość postępowania przed Sądem orzekającym w sprawach karnych i o wykroczenia w I instancji oraz w postępowaniu wykonawczym.

Rejestr zmian dla: VII Wydział Karny Odwoławczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-04-27
Publikacja w dniu:
2018-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-03-23
Publikacja w dniu:
2011-03-23
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych