VII Wydział Karny Odwoławczy

Przewodniczący VII Wydziału Karnego Odwoławczego

SSO Dariusz Biały

Przewodniczący Wydziału lub jego zastępca przyjmuje zainteresowane strony w każdy czwartek w godzinach 12.00 – 14.00 pok. 301.

 

Kierownik sekretariatu Wydziału VII Karnego Odwoławczego

Mirosława Herman

 

Zastępca Kierownika sekretariatu Wydziału VII Karnego Odwoławczego

Agata Stanek

 

tel. 33 4990 324

fax. 33 4990 329

Pok. nr 302
e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl


Do właściwości VII Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej należy rozpoznawanie:

  • apelacji od wyroków i zażaleń na postanowienia sądów rejonowych okręgu bielskiego, w sprawach o przestępstwa i wykroczenia;
  • spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego;
  • skarg na przewlekłość postępowania przed Sądem orzekającym w sprawach karnych i o wykroczenia w I instancji oraz w postępowaniu wykonawczym.

Rejestr zmian dla: VII Wydział Karny Odwoławczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-03-23
Publikacja w dniu:
2011-03-23
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych