III Wydział Karny

Przewodniczący III Wydziału Karnego

SSO Iwona Baran

 

Kierownik sekretariatu Wydziału III Karnego

Grażyna Wójcik

 

tel. 33 4990 337

Pok. nr 309

 

e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl


Właściwością rzeczową III Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej, objęte jest:

 • rozpoznawanie w pierwszej instancji  spraw karnych z terenu właściwości okręgu bielskiego zgodnie z zakresem określonym w art. 25 § 1, 2  i 3 kpk, to jest o przestępstwa:
  • o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych,
  • o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 210 § 2, art. 252, art. 253 § 2, art. 258 § 1-3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego,
  • o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego.
  • o każde inne przestępstwo, w sprawach przekazanych sądowi okręgowemu do rozpoznania w pierwszej instancji przez sąd apelacyjny, na wniosek sądu rejonowego, ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy.
 • prowadzenie postępowania wykonawczego w sprawach zakończonym orzeczeniem wydanym przez tut. Wydział za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądu penitencjarnego (art. 3 § 1 i 2 kkw) oraz dla sądu rejonowego sprawującego dozór nad skazanym z warunkowym zawieszeniem wykonania kary (art. 178 § 1 kkw),
 • rozpoznawanie spraw o unieważnienie orzeczeń i odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę zgodnie z ustawą z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34 poz. 149 – wraz z późniejszymi zmianami, w tym także ustawą z dn. 19 września 2007 r. dotyczącą osób internowanych w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego,
 • rozpoznawanie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie (Rozdział 58 kpk),
 • rozpoznawanie wniosków prokuratora o przedłużenie tymczasowego aresztowania względnie przeprowadzenie obserwacji psychiatrycznej wobec podejrzanego w sprawach należących do właściwości tut. Wydziału (art. 263 § 2 kpk i art. 203 § 2 kpk),
 • rozpoznawanie wniosków o wznowienie postępowanie w sprawach prawomocnie zakończonych orzeczeniami Sądów Rejonowych w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu,
 • rozpoznawanie wszelkich wniosków dotyczących postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych określonych w Dziale XIII kpk.

Rejestr zmian dla: III Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-07-02
Publikacja w dniu:
2018-07-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-04-30
Publikacja w dniu:
2018-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Grzegorz Wójcik
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-08-16
Publikacja w dniu:
2011-08-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-03-23
Publikacja w dniu:
2011-03-23
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych