III Wydział Karny

Przewodniczący III Wydziału Karnego

SSO Iwona Baran

Zastępca Przewodniczącego III Wydziału Karnego

SSO Agnieszka Grążawska 

 

Kierownik sekretariatu Wydziału III Karnego

Grażyna Wójcik

 

tel. 33 4990 337

Pok. nr 309

 

Zastępca kierownika sekretariatu Wydziału III Karnego

Edyta Pfeifer

 

 

e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl


Właściwością rzeczową III Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej, objęte jest:

 • rozpoznawanie w pierwszej instancji  spraw karnych z terenu właściwości okręgu bielskiego zgodnie z zakresem określonym w art. 25 § 1, 2  i 3 kpk, to jest o przestępstwa:
  • o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych,
  • o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 210 § 2, art. 252, art. 253 § 2, art. 258 § 1-3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego,
  • o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego.
  • o każde inne przestępstwo, w sprawach przekazanych sądowi okręgowemu do rozpoznania w pierwszej instancji przez sąd apelacyjny, na wniosek sądu rejonowego, ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy.
 • prowadzenie postępowania wykonawczego w sprawach zakończonym orzeczeniem wydanym przez tut. Wydział za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądu penitencjarnego (art. 3 § 1 i 2 kkw) oraz dla sądu rejonowego sprawującego dozór nad skazanym z warunkowym zawieszeniem wykonania kary (art. 178 § 1 kkw),
 • rozpoznawanie spraw o unieważnienie orzeczeń i odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę zgodnie z ustawą z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34 poz. 149 – wraz z późniejszymi zmianami, w tym także ustawą z dn. 19 września 2007 r. dotyczącą osób internowanych w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego,
 • rozpoznawanie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie (Rozdział 58 kpk),
 • rozpoznawanie wniosków prokuratora o przedłużenie tymczasowego aresztowania względnie przeprowadzenie obserwacji psychiatrycznej wobec podejrzanego w sprawach należących do właściwości tut. Wydziału (art. 263 § 2 kpk i art. 203 § 2 kpk),
 • rozpoznawanie wniosków o wznowienie postępowanie w sprawach prawomocnie zakończonych orzeczeniami Sądów Rejonowych w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu,
 • rozpoznawanie wszelkich wniosków dotyczących postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych określonych w Dziale XIII kpk.

Rejestr zmian dla: III Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-03-19
Publikacja w dniu:
2019-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-03-04
Publikacja w dniu:
2019-03-04
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-07-02
Publikacja w dniu:
2018-07-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-04-30
Publikacja w dniu:
2018-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Grzegorz Wójcik
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-08-16
Publikacja w dniu:
2011-08-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-03-23
Publikacja w dniu:
2011-03-23
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych