II Wydział Cywilny Odwoławczy

Przewodniczący Wydziału II Cywilnego Odwoławczego

SSO Andrzej Grygierzec

Zastępca Przewodniczącego Wydziału II Cywilnego Odwoławczego

SSO Leszek Filapek

 

Kierownik sekretariatu Wydziału II Cywilnego Odwoławczego

Barbara Smółka


tel. 33 4990 315

fax. 33 4990 381

Pok. nr 223
e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl


Do właściwości II Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej należy rozpoznawanie:

  • apelacji i zażaleń od orzeczeń w sprawach cywilnych sądów rejonowych okręgu bielskiego, z ich wydziałów cywilnych, rodzinnych i nieletnich, ksiąg wieczystych oraz grodzkich;
  • skarg o wznowienie postępowania w sprawach, w których ten Wydział wcześniej orzekał co do istoty sprawy;
  • skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ( ustawa z dnia 17 września 2004 roku Dz. U. Nr 179, poz. 1843 );
  • przyjmowanie i nadawanie biegu skargom o stwierdzenie niezgodności z prawem prawo mocnego orzeczenia wydanego przez II wydział Cywilny Odwoławczy Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej;
  • zażaleń na odmowę dokonania czynności przez notariusza.

Rejestr zmian dla: II Wydział Cywilny Odwoławczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-08-22
Publikacja w dniu:
2019-08-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-04-30
Publikacja w dniu:
2018-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-04-12
Publikacja w dniu:
2011-04-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-03-23
Publikacja w dniu:
2011-03-23
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych