Wiceprezes Sądu

Wiceprezes Sądu Okręgowego

SSO Anna SZWED-SZCZYGIEŁ

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 4990 316

fax. 33 4990 450

Pok. 230

 

Zakres czynności Wiceprezesa Sądu Okręgowego:

sprawuje nadzór nad całokształtem problematyki dotyczącej spraw cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, wieczystoksięgowych, ochrony zdrowia psychicznego, pracy
i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz Sądów Rejonowych:
w Bielsku-Białej, w Cieszynie i w Żywcu
oraz :
-     udziela informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 t.j.) w zakresie spraw cywilnych, rodzinnych, wieczystoksięgowych, dotyczących ochrony zdrowia psychicznego, pracy i ubezpieczeń społecznych;
-     przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacji o stanie spraw cywilnych, rodzinnych, wieczystoksięgowych, dotyczących ochrony zdrowia psychicznego,  pracy
i ubezpieczeń społecznych;
-     sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych w zakresie spraw cywilnych, rodzinnych, wieczystoksięgowych, dotyczących ochrony zdrowia psychicznego, pracy i ubezpieczeń społecznych;
-    współpracuje z radą ławniczą i organizuje szkolenia dla ławników;
-      współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego oraz organizowania szkoleń dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;
-      ustala zasady korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniające ich równomierny udział w czynnościach, a także prowadzi ewidencję udziału ławników w rozprawach;

do zakresu czynności Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej należy ponadto:
- nadzór nad wykonawstwem orzeczeń cywilnych;
- nadzór nad Komornikami działającymi przy Sądach Rejonowych: w Bielsku-Białej,
w Cieszynie i w Żywcu;
- nadzór nad Opiniodawczym Zespołem Sądowych Specjalistów w Bielsku-Białej
- zastępowanie Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w razie jego nieobecności;
- podejmowanie czynności  w innych sprawach zlecanych na bieżąco przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

Rejestr zmian dla: Wiceprezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-09-04
Publikacja w dniu:
2019-09-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
2018-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2013-01-24
Publikacja w dniu:
2013-01-24
Opis zmiany:
edycja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-04-12
Publikacja w dniu:
2011-04-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-03-23
Publikacja w dniu:
2011-03-23
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych