Bieżące utrzymanie i konserwacja instalacji teletechnicznej w budynkach Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Nazwa:

Bieżące utrzymanie i konserwacja instalacji teletechnicznej w budynkach Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.2314/006/2018

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

16 marca 2018r. do godz. 9.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

 

 

Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 - Wzór umowy

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Rejestr zmian dla: Bieżące utrzymanie i konserwacja instalacji teletechnicznej w budynkach Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej