Bieżące utrzymanie i konserwacja instalacji teletechnicznej w budynkach Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Nazwa:

Bieżące utrzymanie i konserwacja instalacji teletechnizczej w budynkach Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.2314/006/2017

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

10.03.2017r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

 

 

Odpowiedzi na pytania:

Zał. Nr 1 - formularz oferty

Zał. Nr 2 - umowa

 

Odpowiedzi na pytania

 

Odpowiedzi na pytania 2

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o zawarciu umowy

Rejestr zmian dla: Bieżące utrzymanie i konserwacja instalacji teletechnicznej w budynkach Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej