Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenie obiektów Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenie obiektów Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.226-003/2015

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony

Wartość:

poniżej 134.000 euro

Termin składania ofert:

23.10.2015r., godz.12:00

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 264914-2015 z dnia 7.10.2015r.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytania do SWIZ i odpowiedzi Zamawiającego

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób

Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

Odpowiedź na pytania wykonawcy 1

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja

Zawiadomienie o wyniku

 

Rejestr zmian dla: Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenie obiektów Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Grzegorz Wójcik
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2015-11-09
Publikacja w dniu:
2015-11-09
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Grzegorz Wójcik
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2015-10-07
Publikacja w dniu:
2015-10-07
Opis zmiany:
zamieszczenie treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Bogdan Janicki
Dokument z dnia:
2012-10-16
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d