Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji wind oraz platform przyschodowych na rok 2020

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji wind i platform przyschodowych na rok 2020

Oznaczenie postępowania:

G.2314/002/2020

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

29 listopada 2019r. do godz. 12.00, otwarcie ofert 29 listopada 2019r. do godz. 12.15 p. 411

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

 

 

 

Pytania od wykonawców

Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 - Wykaz urządzeń

Zał. Nr 3 - Umowa serwisowa

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

 Informacja z otwarcia ofert,    Informacja o zawarciu umowy

Rejestr zmian dla: Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji wind oraz platform przyschodowych na rok 2020