Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji wind oraz platform przyschodowych

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji wind i platform przyschodowych

Oznaczenie postępowania:

G.2314/002/2018

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

29 listopada 2017r. do godz. 10.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

 

 

 

Pytania od wykonawcow

Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 - Wykaz urządzeń

Zał. Nr 3 - Umowa serwisowa

 

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja

Rejestr zmian dla: Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji wind oraz platform przyschodowych