Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów wraz z dostawą części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów wraz z dostawą części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

Oznaczenie postępowania:

G.2314/001/2020

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

17 grudnia 2019r. do godz. 9.00 

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie

Załączniki

 

 

Zał. Nr 1 - Formulasz ofertowy

Zał. Nr 2 - Wykaz urządzeń

Zał. Nr 3 - Wzór umowy

Rozstrzygnięcie postępowania

 Informacja z otwarcia ofert

Rejestr zmian dla: Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów wraz z dostawą części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych