Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów wraz z dostawą części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów wraz z dostawą części zamiennych 
i materiałów eksploatacyjnych

Oznaczenie postępowania:

G.2314/001/2017

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

24 listopada 2017r. do godz. 9.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wykaz części zamiennych do urządzeń 2018 – oferowane ceny oraz ceny za materiały nieregenerowane (tonery)

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 

Zawiadomienie

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Rejestr zmian dla: Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek i faksów wraz z dostawą części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych