Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych

Oznaczenie postępowania:

G.2314/003/2020

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

17 grudnia 2019r. do godz. 12.00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 - Wykaz urządzeń

Zał. Nr 3 - Wzór umowy

Rozstrzygnięcie postępowania

 Informacja z otwarcia ofert

Rejestr zmian dla: Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych