Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego wraz z dostawą tonerów do drukarek

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego wraz z dostawą tonerów do drukarek

Oznaczenie postępowania:

G.2314/004/2020

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

19 grudnia 2019r. do godz. 10.00 

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie

Załączniki

 

 

Zał. Nr 1 - Formulasz ofertowy

Zał. Nr 2 - Wykaz urządzeń

Zał. Nr 3 - Wzór umowy

Rozstrzygnięcie postępowania

 Informacja z otwarcia ofert

Rejestr zmian dla: Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego wraz z dostawą tonerów do drukarek