Usługi dostępu do sieci Internet

Nazwa:

Usługi dostępu do sieci Internet

Oznaczenie postępowania:

G.243-002/2015

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

 

 

11.06.2015r. do godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

 

Zał. Nr 1 - formularz oferty

Zał. Nr 2 - wzór umowy

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja

Rejestr zmian dla: Usługi dostępu do sieci Internet