Usługi dostępu do sieci Internet

Nazwa:

Usługi dostępu do sieci Internet

Oznaczenie postępowania:

G.243-001/2015

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

 

Zmiana terminu składania ofert (z dn.28.05.2015r.):

29.05.2015r. do godz. 12:00

 

02.06.2015r. do godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

 

 

Pytania i odpowiedzi

Zał. Nr 1 - formularz oferty

Zał. Nr 2 - wzór umowy

Zał. Nr 2 - wzór umowy po zmianie z dn.28.05.2015r.

 

Odpowiedź na pytania z dn.26.05.2015r.

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

Rejestr zmian dla: Usługi dostępu do sieci Internet