Usługa zniszczenia dowodów rzeczowych

Nazwa:

Usługa zniszczenia dowodów rzeczowych

Oznaczenie postępowania:

G.2304-003/2015

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

do 15.06.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Formularz oferty

Załącznik nr 1 - wykaz

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja

Rejestr zmian dla: Usługa zniszczenia dowodów rzeczowych