Usługa dostępu do sieci Internet

Nazwa:

Usługa dostępu do sieci Internet

Oznaczenie postępowania:

G.243/001/2017

 

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

14.06.2017r. do godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

 

 

 

Pytania i odpowiedzi

Zał. Nr 1 - formularz oferty

Zał. Nr 2 - wzór umowy

 

 

Pytania od wykonawców cz. 1

Pytania od wykonawców cz. 2

 

Odpowiedź od zamawiającego

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Uzupełnienie

Rejestr zmian dla: Usługa dostępu do sieci Internet