UCHWAŁA SĘDZIÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 18 grudnia 2018r.

W sprawie postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych

 

Sędziowie Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej wyrażają solidarność z pracownikami sądów powszechnych, w pełni rozumiejąc i popierając ich postulaty płacowe. Praca sędziów nie będzie efektywna bez sprawnego, kompetentnego i zaangażowanego zespołu pracowników sekretariatów, asystentów, pracowników pionów administracyjnego i technicznego. Ich codzienna praca i zaangażowanie nie tylko ma wpływ na szybkość i sprawność postępowań ale także na odbiór wymiaru sprawiedliwości przez społeczeństwo. Mając na uwadze stale rosnące wymagania oraz zakres obowiązków pracowników sądów wynikające z wprowadzanych nowych procedur czy też obsługi systemów informatycznych stwierdzamy, że obecna wysokość wynagrodzeń jest nieadekwatna do ich wykształcenia umiejętności i nakładu pracy niezbędnego do realizacji powierzonych im zadań.

Apelujemy do władzy ustawodawczej i wykonawczej o podjęcie stosownych i szybkich działań zmierzających do poprawy sytuacji płacowej pracowników sądów powszechnych poprzez wprowadzenie regulacji zapewniających godziwe ich wynagradzanie oraz odpowiedniego mechanizmu waloryzacji tak ustalonych wynagrodzeń.

Wyrażamy pełne zrozumienie dla akcji protestacyjnych podejmowanych w celu zwrócenia uwagi władzy na wieloletnie zaniedbania wobec tej grupy zawodowej w zakresie ich wynagrodzenia.

Rejestr zmian dla: UCHWAŁA SĘDZIÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-12-19
Publikacja w dniu:
2018-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-12-19
Publikacja w dniu:
2018-12-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Renata Suchanek
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-12-19
Publikacja w dniu:
2018-12-19
Opis zmiany:
zamieszczenie treści