Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2020

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 21 do 28 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia. Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady ,których w tutejszym Sądzie Okręgowym udzielać będą w dniu  21 lutego oraz w dniach od 24 – 28 lutego 2020r. w godzinach od.10.00-14.00 ( pokój nr 511 , II pięto ) asystenci sędziów .

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl