Pomoc Ofiarom Przestępstw

Na terenie Bielska-Białej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem udziela:

 

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
43-300 Bielsko-Biała
ul. Bystrzańska 51a
tel/fax:   (33) 822 46 90
e-mail:   pokrzywdzeni@bk-europe.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8 -16
dyżury w ramach tygodnia odbywać się będą:
od poniedziałku do piątku od 10 – 18
w soboty   od 10 – 13.Na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl umieszczony będzie harmonogram dyżurów w placówce.

Rejestr zmian dla: Pomoc Ofiarom Przestępstw