Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej...

Nazwa:

Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Cieszyńskiej 10, Sobieskiego 1, 3 i 5 oraz Św.Trójcy 3 i 5

Oznaczenie postępowania:

G.2070-002/2015

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

30.03.2015r. do godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

 

 

 

 

 

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Wykaz osób

Załącznik Nr 3 - Wykaz usług

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Plan sytuacyjny

 

 

Odpowiedź 1 - na pytanie z dn.23.03.2015r.

Odpowiedź 2 - na pytania z dn.24.03.2015r.

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja

Rejestr zmian dla: Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej...