Skargi i wnioski

 

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności  Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej jest Prezes Sądu.

Skargi i wnioski można składać:
1. w formie pisemnej:
•    osobiście w Biurze Podawczym w godzinach urzędowania Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
•    Za pośrednictwem poczty kierując korespondencję na adres:

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Ul. Cieszyńska 10
43-300 Bielsko-Biała


•    Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skargi@bielsko-biala.so.gov.pl

2. w formie ustnej do protokołu:
•    osobiście – pracownikowi Oddziału Administracyjnego p. Tomaszowi Sokołowi (II piętro, pok. 230) w godzinach od 8:30 do 14:30.

 

Wymogi formalne skargi/wniosku:

1.    Data wniesienia skargi/wniosku
2.    Imię nazwisko wnoszącego skargę/wniosek
3.    Adres wnoszącego skargę/wniosek
4.    Zwięzła treść skargi/wniosku
5.    Sygnatura akt sprawy oraz wskazanie sądu, którego skarga/wniosek dotyczy

WAŻNE!
Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu.
Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019.52 j.t. z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 maja 2012r. (Dz. U. z dnia 16 maja 2012r., poz. 524) w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Wyciąg z ustawy - Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Tekst- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-07-22
Publikacja w dniu:
2020-07-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-07-22
Publikacja w dniu:
2020-07-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2012-10-02
Publikacja w dniu:
2012-10-02
Opis zmiany:
zamieszczenie informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-15
Publikacja w dniu:
2011-02-15
Opis zmiany:
edycja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-11
Publikacja w dniu:
2011-02-11
Opis zmiany:
edycja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2010-11-30
Publikacja w dniu:
2010-11-30
Opis zmiany:
b/d