Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych

Nazwa:

Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych

Oznaczenie postępowania:

G.2314-003/2015

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

16.12.2014r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

 

 

 

 

 

Zał. Nr 1 - formularz oferty

Zał. Nr 2 - wykaz urządzeń

Zał. Nr 3 - wzór umowy

 

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja

Rejestr zmian dla: Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych