Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015r. poz. 1418), zgodnie z którą, istniejący dotychczas Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny stał się Opiniodawczym Zespołem Sądowych Specjalistów działającym w  strukturze Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

ul. Cieszyńska 10, ( wejście od ul. Sobieskiego 3)

43-300 Bielsko-Biała

 

Kierownik OZSS

Anna Szczyrek-Bizoń

tel.    33 49 90 532

 

Sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku: 7:30 - 15:30

tel.  33 49 90 531

fax. 33 49 90 533

ozssbb@bielsko-biala.so.gov.pl

 

Badania odbywają się:

- poniedziałek, piątek od 7:30 do 15:30

- wtorek, środa, czwartek od 7:30  do 17:00.

 

 

Obowiązek Informacyjny na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2015 poz. 2135)

 

Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej ul. Cieszyńska 10, REGON 000571553

 

Dane osobowe zbierane są przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych w następujących celach:

•sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich,

•dane osobowe w /w zakresie udostępniane są sądowi i prokuraturze,

•prowadzenie mediacji, przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz

•prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin,

•współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

 

zgodnie z USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

 

Podanie danych osobowych w powyższym zakresie jest obowiązkowe w pozostałym jest dobrowolne.

 

Każdemu przysługuje:

•Prawo dostępu do swoich danych

•Prawo ich poprawiania

•Prawo kontroli przetwarzania

•Prawo do skorzystania z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

•Prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieakutalne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

Rejestr zmian dla: Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-01-17
Publikacja w dniu:
2020-01-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-09-04
Publikacja w dniu:
2019-09-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
2018-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Barbara Sośnicka
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2016-02-02
Publikacja w dniu:
2016-02-02
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych