Świadczenie usług doręczania przekazów pieniężnych...

Nazwa:

Świadczenie usług doręczania przekazów pienięznych adresatom wskazanym przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Oznaczenie postępowania:

G.2244-003/2015

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

16.03.2015r. do godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

 

 

 

 

Pytania do treści zaproszenia

Zał. Nr 1 - formularz oferty

Zał. Nr 1 - formularz oferty zmiana 10.03.2015r.

Zał. Nr 2 - istotne postanowienia umowy

 

 

Odpowiedź Zamawiającego na pytania dot. treści zaproszenia - 10.03.2015r.

Odpowiedź Zamawiającego na pytania dot. treści zaproszenia - 12.03.2015r.

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja

Rejestr zmian dla: Świadczenie usług doręczania przekazów pieniężnych...