Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, Przeciwdziałanie przemocy domowej

 

Informacje na temat Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci i Przeciwdziałania Przemocy Domowej można znaleźć w internecie pod adresem:

https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dzieci/

https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-domowej/