Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

W związku z trwającym Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020, Ministerstwo Sprawiedliwości umieściło na stronie internetowej bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województwa pod adresem:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/sluzby/baza-danych-osob-nadzorujacych-lub-koordynujacych-dzialanie-poszczegolnych-sluzb-na-poziomie-wojewodztwa/

 

Dodatkowe informacje związane z działalnością - realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

 

 

AKTUALNA BAZA DANYCH OSÓB NADZORUJĄCYCH DZIAŁANIE SŁUŻB Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - kliknij tutaj