Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

W związku z trwającym Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 przedstawiamy bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

BAZA PODMIOTÓW (do pobrania)

BAZA DANYCH OSÓB (do pobrania)

 

Dodatkowe informacje związane z działalnością - realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

https://pomocofiarom.ms.gov.pl/pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-w-polsce