Dokumentacja projektowa klimatyzacji pomieszczeń...

Nazwa:

Dokumentacja projektowa klimatyzacji pomieszczeń w budynkach Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Cieszyńskiej 10 i Sobieskiego 5

Oznaczenie postępowania:

G.2070-001/2015

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

27.03.2015r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Zał. Nr 1 - formularz oferty

Zał. Nr 2 - plany sytuacyjne i rzuty

Zał. Nr 3 - wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja

Rejestr zmian dla: Dokumentacja projektowa klimatyzacji pomieszczeń...