Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia 801-12-00-02"

 

 

Szczegóły dotyczące w/w telefonu dostępne są na stronach internetowych www.niebieskalinia.info oraz www.parpa.pl

 

Celem działania telefonu jest wszechstronna i skuteczna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawców przemocy domowej.

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie