Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów z międzynarodowej konferencji nt. naprzemiennej opieki rodzicielskiej, która odbyła się w Strasburgu w dniach 22-23 listopada 2018r.

Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia sędziom sądów okręgowych i sądów rejonowych orzekających w sprawach rodzinnych, specjalistom z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, oraz zawodowym kuratorom rodzinnym materiałów z międzynarodowej konferencji nt. naprzemiennej opieki rodzicielskiej, która odbyła się w Strasburgu w dniach 22-23 listopada 2018r., a które to materiały zostały opublikowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

2019-06-17

Pierwszy wniosek wpłynął w dniu 4 czerwca 2019r., postanowiono potraktować go jako petycję.

Dotychczas wpłynęło łącznie 10 petycji dotyczących tej samej sprawy.

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej.

W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

Petycję przesłano pocztą elektroniczną Sędziom Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
orzekającym w wydziałach zajmujących się sprawami rodzinnymi, specjalistom
z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz Prezesom Sądów Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej celem zapoznania sędziów oraz zawodowych kuratorów rodzinnych.

Zawiadomiono, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wnoszących petycję o sposobie załatwienia petycji.

2019-08-07

Do dnia 07.08.2019r. wpłynęło łącznie 11 petycji dotyczących tej samej sprawy.

Rejestr zmian dla: Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów z międzynarodowej konferencji nt. naprzemiennej opieki rodzicielskiej, która odbyła się w Strasburgu w dniach 22-23 listopada 2018r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-08-07
Publikacja w dniu:
2019-08-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-06-17
Publikacja w dniu:
2019-06-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Tomasz Sokół
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-06-17
Publikacja w dniu:
2019-06-17
Opis zmiany:
zamieszczenie treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-12-04
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-12-04
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-12-04
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-12-04
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-10-23
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-10-15
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Tomasz Sokół
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-10-15
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-10-15
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Tomasz Sokół
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2017-01-25
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d