Petycja w sprawie orzecznictwa sądów

Petycja w sprawie orzecznictwa sądów

2018-11-05

Petycja wpłynęła w dniu 3 października 2018r.
Zarządzono zamieszczenie treści petycji na stronie internetowej Sądu Okręgowego
w Bielsku-Białej. Autor petycji nie wyraził zgody na ujawnienie danych osobowych.
Petycję przesłano pocztą elektroniczną Sędziom Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
oraz Prezesowi Sądu Rejonowego w Cieszynie celem zapoznania Sędziów Sądu Rejonowego w Cieszynie.  
Zawiadomiono wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji.  

Treść petycji

Rejestr zmian dla: Petycja w sprawie orzecznictwa sądów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
2018-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
2018-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
2018-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-09-26
Publikacja w dniu:
2018-09-26
Opis zmiany:
b/d