Petycja o udostępnienie najnowszego wyroku (z 28.11.2018r.) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

Petycja o udostępnienie najnowszego wyroku (z 28.11.2018r.) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sędziom Sądu Okręgowego oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych.  

2018-12-11

Petycja wpłynęła w dniu 10 grudnia 2018r.

Zarządzono zamieszczenie treści petycji na stronie internetowej Sądu Okręgowego
w Bielsku-Białej. Autor petycji wyraził zgodę na publikacje swoich danych osobowych.

Petycję wraz z załącznikiem przesłano pocztą elektroniczną Sędziom Sądu Okręgowego
w Bielsku-Białej oraz Prezesom Sądów Rejonowych w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu celem zapoznania Sędziów tych Sądów. 

Zawiadomiono wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji

skan petycji

postanowienie trybunału

Rejestr zmian dla: Petycja o udostępnienie najnowszego wyroku (z 28.11.2018r.) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-12-11
Publikacja w dniu:
2018-12-11
Opis zmiany:
b/d