Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach - Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – Harmonogram pracy. (skan)
Oferowana  nieodpłatna pomoc  dotyczy:
- pomocy prawnej,
- pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i psychoterapii,
- pomocy tłumacza w tym tłumacza migowego,
- pomocy materialnej w tym:
•    pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i lekarstw,
•    pokrycie kosztów związanych z kształceniem i dokształcaniem,
•    finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej,
•    uzyskanie bonów żywnościowych,
•    zakup urządzeń i wyposażenia.


 

 

Rejestr zmian dla: Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-04-09
Publikacja w dniu:
2018-04-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-04-09
Publikacja w dniu:
2018-04-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-04-09
Publikacja w dniu:
2018-04-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-04-09
Publikacja w dniu:
2018-04-09
Opis zmiany:
b/d