Opłaty i znaki sądowe

 ZNAK OPŁATY SĄDOWEJ

 

Znak opłaty sądowej w nowej formie (od dnia 01.07.2018r.) ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności.

znak

Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skanowanie jest możliwe tylko raz.

 

Znaki opłaty sądowej możliwe są do nabycia:

1. Bez prowizji - na terenie Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej 10 w samoobsługowym opłatomacie (wyłącznie przy użyciu kart płatniczych). Zakupiony znak zostanie wydrukowany przez urządzenie.

2. Na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl

 

Zakupiony poprzez portal e-znak można wydrukować lub przedstawić do skanowania w sądzie na ekranie urządzenia mobilnego.

 

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

 

Zakupione, niewykorzystane e-znaki  nie podlegają zwrotowi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych ( Dz.U. z 2016r. poz. 408 ) zmienione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 22 czerwca 2016r. ( Dz.U. z 2016r. poz.948 ), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 300,398,770,914,1293 ), o którym mówi w art.. 9 ust 1 ustawy, nie przewiduje się zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.
Jedynym powodem reklamacji może być sytuacja wystąpienia błędu technicznego po stronie systemu e-Płatności.

 

Opłat sądowych można dokonać również w samoobsługowym Opłatomacie , pełniącym rolę kasy w tutejszym Sądzie lub na odpowiedni rachunek bankowy Sądu:

Rachunki bankowe

Rejestr zmian dla: Opłaty i znaki sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Marzena Brzuśnian-Spisak
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-11-23
Publikacja w dniu:
2020-11-23
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-04
Publikacja w dniu:
2020-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-04
Publikacja w dniu:
2020-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-04
Publikacja w dniu:
2020-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-04
Publikacja w dniu:
2020-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-04
Publikacja w dniu:
2020-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-04
Publikacja w dniu:
2020-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-04
Publikacja w dniu:
2020-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-04
Publikacja w dniu:
2020-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2012-12-17
Publikacja w dniu:
2012-12-17
Opis zmiany:
modyfikacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-06-10
Publikacja w dniu:
2011-06-10
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych