Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego sądu

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej działając na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego...

CZYTAJ DALEJ