Archiwum

Artykuły

 • Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego sądu

  Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego sądu

  Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz 761)...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego sądu

  Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz 761)...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego sądu

  Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej działając na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego...

   

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego sądu

  Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz 761)...

  Czytajwięcejo:
 • G.230-003/2013

   

  OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU

   

  Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761) Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

  1. Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust.2 w/w Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

  a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,

  b) informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

  c) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

  d) oświadczenie, ze przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,

  e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

  f) telefon kontaktowy.

  2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:

  a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres

  zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby,

  b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, opis),

  c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

  d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,

  e) telefon kontaktowy.

  3. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 w/w Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

  a) nazwę, siedziby i adres jednostki,

  b) statut,

  c) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

  d) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

  e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

  f) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

  g) telefon kontaktowy.

   

  Czytajwięcejo:
 • G.230-002/2013

   

  OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU

   

  Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761) Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

  1. Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust.2 w/w Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

  a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,

  b) informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

  c) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

  d) oświadczenie, ze przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,

  e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

  f) telefon kontaktowy.

  2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:

  a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres

  zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby,

  b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, opis),

  c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

  d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,

  e) telefon kontaktowy.

  3. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 w/w Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

  a) nazwę, siedziby i adres jednostki,

  b) statut,

  c) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

  d) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

  e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

  f) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

  g) telefon kontaktowy.

   

  Czytajwięcejo:
 • G.230-001/2013

   

  OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU

   

  Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761) Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej informuje o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

  1. Jednostki budżetowe wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust.2 w/w Rozporządzenia zainteresowane otrzymaniem składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

  a) nazwę, siedzibę i adres jednostki,

  b) informacje o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

  c) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

  d) oświadczenie, ze przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,

  e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

  f) telefon kontaktowy.

  2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne oferty zawierające:

  a) dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres

  zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres siedziby,

  b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, opis),

  c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

  d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,

  e) telefon kontaktowy.

  3. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 w/w Rozporządzenia zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

  a) nazwę, siedziby i adres jednostki,

  b) statut,

  c) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,

  d) wskazanie składnika majątku ruchomego (nr inwentarzowy, opis), o który występuje jednostka,

  e) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,

  f) zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,

  g) telefon kontaktowy.

   

  Czytajwięcejo: