Oddział Gospodarczy

Oddział Gospodarczy

Adres: ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała

Kierownik Oddziału Gospodarczego

Bożena Piotrowska - Kastelik;

pok. 416

Tel. 33 4990 301

Fax. 33 4990 495

 

e-mail: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl

 

Do zakresu działania Oddziału Gospodarczego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej należą:

 • Sprawy zaopatrzenia sądu okręgowego w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy Sądu Okręgowego,
 • Administrowanie nieruchomościami Sądu Okręgowego,
 • Sprawy dotyczące gospodarki środkami transportowymi,
 • Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Prowadzenie powielarni,
 • Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych,

a ponadto:

 • Organizacja i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup dostaw, usług i robót budowlanych dla Sądu Okręgowego
 • Prowadzenie gospodarki środkami trwałymi, gospodarki materiałowej, gospodarki środkami łączności, gospodarki pokojami gościnnymi Sądu Okręgowego,
 • Sprawy wynajmu i utrzymania lokali i parkingów na potrzeby Sądu Okręgowego, a także sprawy udostępniania i najmu lokali oraz powierzchni użytkowej innym podmiotom,
 • Prowadzenie wszelkich spraw związanych z działalnością inwestycyjną Sądu Okręgowego oraz organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności inwestycyjnej innych sądów okręgu,
 • Udział w procesie informatyzacji Sądu Okręgowego i w utrzymaniu infrastruktury informatycznej sądu.

 

Rejestr zmian dla: Oddział Gospodarczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Grzegorz Wójcik
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2013-07-22
Publikacja w dniu:
2013-07-22
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych