Oddział Administracyjny

Oddział Administracyjny

Adres: ul. Cieszyńska 10, 43-300 Bielsko-Biała

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Lucyna Micherda

pok. nr 228;

Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Renata Suchanek

 

tel. 33 4990 386

fax: 33 4990 450

 

Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego należą:

 • sprawy organizacyjne Sądu Okręgowego;
 • sprawy etatowe i osobowe pracowników Sądu Okręgowego, z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów;
 • nadzór nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania jednostek podległych;
 • sprawy dyscyplinarne;
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników Sądu Okręgowego;
 • prowadzenie sekretariatów Prezesa i Wiceprezesa Sądu;
 • sprawy ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości, mediatorów i kuratorów ustanawianych na podstawie ustawy o KRS;
 • nadzór nad Biurem Podawczym, Biblioteką, Magazynem Dowodów Rzeczowych, Archiwum Zakładowym;

W ramach Oddziału Administracyjnego funkcjonuje:

 • Referat Wizytacyjny, do którego zadań należy sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych oraz sprawy dotyczące skarg i wniosków;
 • Punkt KRK – opisany odrębnie;
 • Biuro Obsługi Interesantów – opisane odrębnie;

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-07-15
Publikacja w dniu:
2011-07-15
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych