Monitoring wizyjny

Informujemy, że w Sądzie Okręgowym zainstalowany jest monitoring wizyjny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f - ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Kontakt do Administratora Danych Osobowych: Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej ul. Cieszyńska 10.

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@bielsko-biala.so.gov.pl.  

Rejestracji i zapisowi danych podlega tylko obraz. Monitoringiem objęte są korytarze, winda oraz czytelnia. Celem monitoringu wizyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona mienia. Nagrania są przechowywane do czasu nadgrania kolejnych zapisów, jednak nie dłużej niż 3 miesiące. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego jest zewnętrzna usługa ochrony mienia oraz inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo dostępu do danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji można uzyskać w Oddziale Gospodarczym pod nr telefonu: (0-33) 499 03 01

Rejestr zmian dla: Monitoring wizyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Sośnicka
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-02-12
Publikacja w dniu:
2019-02-12
Opis zmiany:
zamieszczenie treści