Monitoring wizyjny

Informujemy, że w Sądzie Okręgowym zainstalowany jest monitoring wizyjny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f - ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Kontakt do Administratora Danych Osobowych:

Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej ul. Cieszyńska 10 rodo@bielsko-biala.so.gov.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@bielsko-biala.so.gov.pl.

Rejestracji i zapisowi danych podlega tylko obraz.

Monitoringiem objęty jest obszar wewnątrz budynku: korytarze, winda, czytelnia akt, sala rozpraw nr 232 oraz teren wokół budynku: chodniki, parking.

Celem monitoringu wizyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona mienia.
Nagrania są przechowywane do czasu nadgrania kolejnych zapisów, jednak nie dłużej niż 3 miesiące.
Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego jest zewnętrzna usługa ochrony mienia oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo dostępu do danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rejestr zmian dla: Monitoring wizyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Sośnicka-Pawińska
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-03-11
Publikacja w dniu:
2020-03-11
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Sośnicka
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-02-12
Publikacja w dniu:
2019-02-12
Opis zmiany:
zamieszczenie treści