Kurator okręgowy

Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

Zakres działania:

Odpowiada przed Prezesem Sądu Okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu, a także sprawuje w jego imieniu nadzór merytoryczny nad tą służbą.

Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej wykonujący obowiązki Kuratora Okręgowego

Elżbieta LEGIERSKA
tel. 33 4990 322

e-mail. elzbieta.legierska@bielsko-biala.so.gov.pl

Zakres działania:

Sprawuje nadzór merytoryczny nad wykonywaniem przez kuratorów rodzinnych orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich

Kurator delegowany z Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej (do wykonania orzeczeń w sprawach karnych)

Arkadiusz OCHODEK
tel. 33 4990 322
e-mail. arkadiusz.ochodek@bielsko-biala.so.gov.pl

Siedziba:

Sąd Okręgowy

43-300 Bielsko – Biała

ul. Cieszyńska 10

Obszar właściwości:   powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki

Sekretariat kuratorów:

fax. 33 4990 527

email. kuratorzy@bielsko-biala.so.gov.pl

 

 

JEDNOSTKI PODLEGŁE:

 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Sąd Rejonowy w Cieszynie

Sąd Rejonowy w Żywcu

Rejestr zmian dla: Kurator okręgowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
Barbara Tymczyszyn
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-04-03
Publikacja w dniu:
2020-04-03
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-01-03
Publikacja w dniu:
2019-01-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
2018-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-03-23
Publikacja w dniu:
2011-03-23
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych