Krajowy Rejestr Karny

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.

ul. Cieszyńska 10

43-300 Bielsko-Biała,

tel: (033) 4990-400,

fax: (033) 4990-488

 

Godziny przyjęć interesantów:

 

poniedziałek  od godz. od 8:00 do 17:30

wtorek-piątek od godz. od 8:00 do 15:00

 

 Od dnia 22.07.2019r. Kasa Sądu Okręgowego jest zamknięta. Na parterze budynku Sądu udostępniono bezgotówkowy OPŁATOMAT w którym bez prowizji można dokonać zakupu e-znaków – opłaty na zapytanie o niekaralność

 

Wszelkie informacje dotyczące uzyskania  zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego oraz druki do pobrania:

 

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

 

Osoby, które osobiście składają zapytanie o podmiocie zbiorowym muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (może być kserokopia). W podpisie winna figurować osoba, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać upoważnienie sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS.

 

Procedura uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez osobę trzecią.


Złożenia i odbioru „Zapytania” może dokonać inna osoba niż wskazana we wniosku, musi jednak w tym celu posiadać pisemne UPOWAŻNIENIE od osoby wskazanej we wniosku i mieć przy sobie dowód osobisty. W przypadku, kiedy osoba odbierająca nie jest osobą najbliższą np. rodzice, rodzeństwo, małżonek - upoważnienie winno być zaopatrzone w opłatę skarbową w wysokośći 17zł (opłatę skarbową można uiścić w budynku Urzędu Miasta Bielska-Białej, lub dokonać przelewu na konto Urzędu Miasta). W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby upoważniającej oraz sformułowanie opłata za upoważnienie

 


Pod podanym numerem telefonu można uzyskać podstawowe informacje na temat działalności Rejestru.
Wsparcie klienta Krajowego Rejestru Karnego
tel. 71 748 96 00
e-mail: e-krk@gdansk.sa.gov.pl

Pytania i odpowiedzi:
https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/pytania-i-odpowiedzi/

Rejestr zmian dla: Krajowy Rejestr Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-01-24
Publikacja w dniu:
2020-01-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-01-24
Publikacja w dniu:
2020-01-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2020-01-24
Publikacja w dniu:
2020-01-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-09-30
Publikacja w dniu:
2019-09-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
2019-09-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-06-05
Publikacja w dniu:
2019-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2019-06-05
Publikacja w dniu:
2019-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2018-03-15
Publikacja w dniu:
2018-03-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2013-11-22
Publikacja w dniu:
2013-11-22
Opis zmiany:
edycja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Agnieszka Trela
Opublikował:
Krzysztof Wróbel
Dokument z dnia:
2011-04-22
Publikacja w dniu:
2011-04-22
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
Wytworzył:
Jarosław Sablik
Opublikował:
Radosław Talik
Dokument z dnia:
2011-02-22
Publikacja w dniu:
2011-02-22
Opis zmiany:
edycja danych