Wykonanie kontroli okresowej obiektów...

Nazwa:

Wykonanie kontroli okresowej (rocznej) obiektów budowlanych Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przy ul.Cieszyńskiej 10, Sobieskiego 1, 3 i 5 oraz Św.Trójcy 3 i 5

Oznaczenie postępowania:

G.2070-003/2015

 

Wartość zamówienia:

poniżej 30.000 euro

Termin składania ofert:

31.03.2015r. do godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Wykaz osób

Załącznik Nr 3 - Wzór umowy

Plan sytuacyjny

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja

Rejestr zmian dla: Wykonanie kontroli okresowej obiektów...