KOMUNIKAT

Prosimy aby na teren sądu nie wchodziły osoby, które:

• ZAOBSERWOWAŁY U SIEBIE OBJAWY TAKIE JAK KASZEL,GORĄCZKA,DUSZNOŚĆ ,CO MOGŁOBY WSKAZYWAĆ NA ZAKAŻENIE KORONOWIRUSEM SARS-CoV-2;

• MIAŁY W CIĄGU OSTATNICH 14 DNI KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ;

• PRZEBYWAŁY W STREFACH SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH WIRUSEM LUB MIAŁY KONTAKT Z TAKĄ OSOBĄ

OSOBY TAKIE POWINNY BEZZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ SANEPID - NR TELEFONU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

504 022 816 lub 514 122 992.